Usługi i Produkcja | Wybrane realizacje | Park Maszynowy | Kontakt | O Firmie |

Zmiana nazwy firmy

22-10-2012

Zmiana nazwy Spółki Alphapol Sp. z o.o. na Profmetal Sp. z o.o.

Odbiorcy/Dostawcy

Alphapol Sp. z o.o.

26-670 Pionki ul. Zakładowa 7

 

Zarząd Spółki Alphapol Sp. z o.o. z siedzibą w Pionkach przy ul. Zakładowej 7, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000321912, NIP 796-285-55-30 informuje, że z dniem 19 października 2012 r. Spółka zmieniła nazwę na Profmetal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.


Zmiana nazwy została zarejestrowana postanowieniem Sądu Rejonowego w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 19 października 2012 r. sygn.akt. WA.XIV NS-REJ.KRS/31157/12/612


Numer NIP i Numer REGON nie uległy zmianie.


W związku z powyższym prosimy o używanie nowej nazwy na wszystkich wystawianych dla nas dokumentach oraz korespondencji

Copyright (c)2012 Profmetal sp. z o.o. Profmetal Sp. z o.o.