Usługi i Produkcja | Wybrane realizacje | Park Maszynowy | Kontakt | O Firmie |

POLITYKA PRYWATNOŚCI

25-05-2018
Szanowni Państwo,
 
W Związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane, jako RODO)  przekazujemy  informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Profmetal sp. z o.o. oraz zasady, na jakich odbywa się to po wejściu w życie Rozporządzenia RODO.

Privacy Policy

POLITYKA PRYWATNOŚCI
w Profmetal. Sp. z o.o.

 

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych  w związku z realizacją procesów ofertowania, realizacji zamówień, fakturowania i rozliczeń finansowych jest firma PROFMETAL Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zakładowej 7, 26-670 Pionki, tel.: +48 48 385 25 65; Fax +48 48 385 66; e-mail: profmetal@profmetal.pl, a kontakt z Inspektorem Ochrony Danych to: profmetal@profmetal.pl,

W celu realizacji procesów ofertowania, realizacji zamówień, fakturowania i rozliczeń finansowych Administrator gromadzi i przetwarza przekazywane dane osobowe:

 • imię i nazwisko,
 • adres,
 • adresu e-mail
 • numeru telefonu.

Przekazane dane osobowe w dokumentach zamówienia, umieszczone na fakturach, zgłoszeniach reklamacyjnych, będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zapotrzebowania na otrzymanie oferty, złożenia zamówienia, realizacji dostawy, windykacji należności, a także w celu wypełnienia obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów (w tym prawa podatkowego), na podstawie ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE tj. :

 • art. 6 ust.1  lit. b RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO – niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego związanego z zachowaniem dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa podatkowego,
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO – niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa jako dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

W celu realizacji procesów ofertowania, realizacji zamówień, fakturowania i rozliczeń finansowych, Administrator udostępni przekazane dane osobowe upoważnionym pracownikom działu handlowego, działu finansowego, podwykonawcom usług przewozu towarów i montażu zakupionych towarów i usług w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy lub montażu towaru.

Dane osobowe przekazane w formie dokumentów papierowych będą przechowywane bezwzględnie przez okres 10 lat od zakończenia realizacji umowy oraz przechowywane w systemach informatycznych bezterminowo o ile przekazujący skorzysta z przysługującego prawa do zamazania danych osobowych. Zamazanie danych osobowych po okresie 10 lat bezwzględnego przechowywania, nastąpi na pisemny wniosek przekazującego dane. Administrator zapewnia dostęp do przesłanych dokumentów i ich kopii, o ile nie zostały w trwale usunięte, w celu poprawienia informacji w nich zawartych lub trwałego usunięcia. W celu zgłoszenia prośby o usuniecie lub poprawienie danych należy skontaktować się drogą mailową na adres profmetal@profmetal.pl.

Przetwarzane przez nas Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W zakresie, w jakim wykorzystanie podanych przez Panią/Pana informacji opiera się na udzielonej przez Panią/Pana zgodzie, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.

W związku z realizacją procesów zakupu Administrator gromadzi i przetwarza przekazywane dane osobowe:

 • imię i nazwisko,
 • adres,
 • adresu e-mail
 • numeru telefonu.

Przekazane dane osobowe w dokumentach zakupowych (zamówienia, oferty, faktury, dokumenty przewozowe i inne), będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu zakupów i występowania Administratora z zapytaniami na otrzymanie oferty, złożenia zamówienia, realizacji dostawy, realizacji płatności, a także w celu wypełnienia obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów (w tym prawa podatkowego), na podstawie ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE tj. :

 • art. 6 ust.1 lit. b RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO – niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego związanego z zachowaniem dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa podatkowego,
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO – niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa jako dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

W celu realizacji procesów zakupu, Administrator udostępni przekazane dane osobowe upoważnionym pracownikom realizującym procesy zakupu, pracownikom działu finansowego, podwykonawcom usług przewozu towarów i montażu zakupionych towarów i usług w zakresie niezbędnym do realizacji zakupu lub montażu towaru.

Dane osobowe przekazane w formie dokumentów papierowych będą przechowywane bezwzględnie przez okres 10 lat od zakończenia realizacji umowy oraz przechowywane w systemach informatycznych bezterminowo o ile przekazujący nie skorzysta z przysługującego prawa do zamazania danych osobowych.  Zamazanie danych osobowych po okresie 10 lat bezwzględnego przechowywania, nastąpi na pisemny wniosek przekazującego dane. Administrator zapewnia dostęp do przesłanych dokumentów i ich kopii, o ile nie zostały w trwale usunięte, w celu poprawienia informacji w nich zawartych lub trwałego usunięcia.

Przetwarzane przez nas Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W zakresie, w jakim wykorzystanie podanych przez Panią/Pana informacji opiera się na udzielonej przez Panią/Pana zgodzie, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.

 Gromadzone danych podczas wizyty na stronie www.Profmetal.pl

Nie wymagamy rejestracji dla pozyskania dostępu do www.Profmetal.pl, lecz jeżeli chcą mieć Państwo dostęp do jakichkolwiek usług oferowanych przez PROFMETAL Sp. z o.o. za pośrednictwem strony www.Profmetal.pl, to mamy obowiązek zebrać informacje osobowe potrzebne nam do świadczenia tych usług.

Kategorie pozyskiwanych danych obejmują: 

 • Dane kontaktowe, takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.
 • Informacje na temat świadczonych przez nas usług, takie jak szczegóły Państwa zapytań, wniosków lub skarg.
Gromadzimy najmniejszą ilość danych niezbędną dla zajęcia się Państwa wnioskiem lub świadczenia usługi. Wskażemy, kiedy przekazanie informacji będzie dobrowolne, a kiedy wymagane. Zazwyczaj prosimy o informacje dodatkowe tylko w celu udzielenia jak najbardziej odpowiedniej odpowiedzi na Państwa zapytanie.

Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę, istnieje możliwość, że zgromadzimy informacje techniczne takie jak Państwa adres IP (Internet Protocol), informacje o stronach przez Państwa odwiedzonych na stronie www.Profmetal.pl, innych stronach odwiedzanych przez Państwa w sieci i o przeglądarce internetowej, której Państwo używacie do przeglądania strony www.Profmetal.pl

Niniejsza strona gromadzi standardowe dane rejestrowe i techniczne w celu pomiaru i usprawnienia efektywności działania strony, diagnozowania problemów z serwerem, administrowania stroną, pozyskania informacji skąd pochodzi ruch na stronie i zidentyfikowania naszych użytkowników. Możemy także gromadzić inne informacje poprzez stronę www.Profmetal.pl, takie jak aktywność i preferencje związane z użytkowaniem strony, zwane także danymi demograficznymi lub profilowymi. W związku z tym możemy wykorzystywać pliki cookie do zbierania takich informacji. Więcej informacji na temat naszej polityki dotyczącej plików cookie znajdziecie Państwo tutaj


Copyright (c)2012 Profmetal sp. z o.o. Profmetal Sp. z o.o.